سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
به [دوستی] آن که به تو رغبتی ندارد، رغبت مکن . [امام علی علیه السلام]