سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
هر فریب خورده را سرزنش نتوان کرد . [نهج البلاغه]