سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
امر به معروف آسان و موثر
دانش، کشنده نادانی و مایه بزرگواری است . [امام علی علیه السلام]