سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ستودن بیش از سزیدن ، چاپلوسى کردن است ، و کمتر از آنچه باید درماندگى است یا رشک بردن . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 86 اردیبهشت 10 , ساعت 10:20 عصر

مراکز مشاوره

شما می توانید برای مشاوره به آدرس های زیر مراجعه  وپاسخ خود را دریافت نمائید:

مرکز شماره1

http://counseling.ut.ac.ir/page/Electronic.html

مرکزشماره2

http://moshavereh.khedu.ir/Moshaver/